Velkommen


Her finner du kristne dikt

som ønsker å glede, inspirere og føre til ettertanke...


Tema i diktene har en rød tråd:

Tro, Håp og Kjærlighet...


God lesning!
fredag 16. februar 2018

Ny start

I Din kjærlighet
søker jeg tilflukt

Du tar imot meg
med åpne armer

I Dine armer
er tilgivelse og nåde

Du tilbyr meg
en ny start

Alltid å få vandre
i Din kjærlighet

Jeg tar imot Deg
som min Frelser

Og jeg kjenner
gleden spre seg
i hele meg

Mens jeg fester
blikket på Deg
med tro i hjertet
på en lysere fremtidonsdag 14. februar 2018

Trygg favn

Dine armer
er uendelig sterke

De holder
rundt meg
slik at jeg føler meg trygg

I Din favn
finnes en sikker havn
hvor jeg kan ankre opp
og hvile trygt

Du holder Din hånd
over livet mitt
og leder meg varsomt fremover

Du våker over meg
og er min evige Hyrde

I Din favn
er livet mitt
i de tryggeste hender

Og jeg faller til ro
i Dine armer
med visshet i hjertet
om at jeg er elsket av Degmandag 12. februar 2018

I Jesu hender

Du har tegnet meg
i Dine hender

Du vet hvem jeg er
bedre enn meg selv

I Din skapelse
har du gitt meg
en form og et liv

Jeg er skapt
i Ditt bilde
og du har gitt meg
plass i Skaperverket

Du våker over meg
jeg er trygg i Din favn

I Dine hender
legger jeg livet mitt
og overlater det til Din vilje